Em pica				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	4.67/5							(3)

Em pica 4.67/5 (3)

Dinàmica molt divertida per conéixer els noms dels membres de classe amb un joc acumulatiu.
La caixeta màgica				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	4.88/5							(8)

La caixeta màgica 4.88/5 (8)

Dinàmica d’aula o d’exterior que treballa la imaginació fent gestos, moviments i sorolls de diferents personatges, elements…