Política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal

Aquesta pàgina web és propietat de la FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA i de Gestiona Cultura SLU.
El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús:

Titularitat i propietat intel·lectual
Tots els continguts d’aquesta pàgina web són propietat de Gestiona Cultura SLU, amb domicili social a Ronda Magdalena, 96, entl., 12004 Castelló. Per això, qualsevol ús no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Objecte
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l’esmentat Reglament, així com d’altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
El responsable del tractament de les vostres dades personals és Gestiona Cultura SLU:
• CIF: B12842175
• Adreça electrònica de contacte: info@mondanimacio.com
• Domicili: Ronda Magdalena, 96, entl. – 12004 Castelló
• Telèfon: 964227249

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?
Les finalitats principals del tractament de les vostres dades personals són:

• Enviament d’informacions i comunicacions d’edicions futures de programes.
• Enviament d’informacions d’activitats similars de les entitats organitzadores, en cas d’haver-hi acceptat rebre aquesta informació.

Legitimació
El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació personal a través del formulari d’inscripció i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seues dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

Conservació
Les dades es conservaran fins a la finalització del projecte de les jornades Museus Sostenibles, si no s’ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre informació, fins que sol·liciteu la baixa d’aquests.

Destinataris de les dades
Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existisca obligació legal.

Drets en relació amb les vostres dades personals
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’haja atorgat per al tractament de les seues dades.
Igualment, pot exercir els següents drets:
• Sol·licitar l’accés a les seues dades personals o la seua rectificació quan siguen inexactes.
• Sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
• Sol·licitar l’oposició al tractament de les seues dades per motius relacionats amb la seua situació particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
• Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets
Mitjançant un escrit al correu electrònic info@mondanimacio.com, indicant la referència “Dades Personals – Re-trobades”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seues dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Seguretat de les dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seua alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització de les dades
És important que perquè puguem mantindre les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi haja hagut alguna modificació en elles.
La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produïsca a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagen apareixent, per la qual cosa exigeix la seua lectura, cada vegada que ens facilite les seues dades a través d’aquesta Web.