El rumor				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(6)

El rumor 5/5 (6)

Dinàmica d’aula que treballa l’evolució d’una notícia segons la persona que la conta.
Obert i tancat				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(4)

Obert i tancat 5/5 (4)

Dinàmica d’aula que treballa la frustració i la paciència, ja que han d’endevinar la consigna que s’ha pensat la persona educadora.