Em pica				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	4.67/5							(3)

Em pica 4.67/5 (3)

Dinàmica molt divertida per conéixer els noms dels membres de classe amb un joc acumulatiu.